Forfatteren


Janus Kodal er uddannet fra Forfatterskolen og cand. mag. i engelsk fra Københavns Universitet.


"En ægte digt-digter med mod på de store spørgsmål om tiden, livet og døden som eksistentielle vilkår. Samtidig er han ikke bange for at ironisere over poesiens rolle som et reservat for de få og kloge. Udviklingen i Janus Kodals forfatterskab illustrerer dansk poesis bevægelse fra firserpunkens eksistentielle storbysortsyn over halvfemsernes ironi til det nye årtusind, hvor den politiske kunst vender tilbage og politiserer sproget."

Forfatterweb


"Janus Kodal er en af sin generations mest markante digterstemmer."

Forfatterviden


Anmeldelser


"I et bundt af de fremmeste lyrikere findes Janus Kodal. Nu kommer han igen med et langt kompliceret digt. Ingenting varer, siger man, men det kan også tages helt bogstaveligt, sådan forstået, at der kun er varigheden tilbage af ting. Det, der varer, er varigheden, paradoksalt udtrykt. Men varighed peger på begyndelse og ophør, fødsel og død, og det er mellem de poler, digtet spænder sig." 

Per Højholt, Jyllands-Posten


"Antologi er en af de mest talentfulde af årets utrolig mange debutdigtsamlinger. Janus Kodal vil blive ved med at dreje verden og danse digte frem." 

Poul Borum, Ekstra Bladet


"Kodals sprogcirkus er ganske enkelt fascinerende, og han tangerer, hvad barokgaggede finurligheder angår, absolut den store mester inden for denne stil i dansk lyrik, Morti Vizki. Man er fornemt underholdt af Kodals elegante humor, og jeg er fuld af beundring for hans stilistiske ekvilibrisme." 

Peter Stein Larsen, Kristeligt Dagblad


”SAKS bærer undertitlen ”39 gifteknive” og består af 39 digte, hvis ordmateriale hver især stammer fra to danske spillefilm (bag i bogen oplyses det, hvilke film der er tale om). Vi har altså en digtsamling af typen readymade med blandede kort. Metoden giver mindelser tilbage til fortidens popkunst, men resultatet fungerer fuldstændig nutidigt som sin egen naturlige citation fra den store dialog, her fra filmens verden. Fragmenter af kærlighed og håb rumsterer i teksterne, men også i sagens natur en form for cutup-sindslighed, som udfolder sig i skyggen af drømte persienner." 

Asger Schnack


"Det fine poetiske billedsprog og den seriøse traditionsbevidsthed får modstand af de sprogspillende digte hvor Kodal slår gækken løs efter alle postmodernismens regler om fragmentering, ironi, flerstemmighed, opløsning." 

Niels Lyngsø, Politiken


"Nu kommer der så endnu en Kodal-bog på Space Poetry, nemlig “SAKS”, der er i samme udstyr som forgængeren "FORK", hvilket vil sige et handy lommeformat med delikat smudsbind i semitransparent pergament. Og igen er der tale om et konceptuelt værk, denne gang med digte i varierende længde, hvor linjerne (som found objects) er sakset fra replikker i danske film fra perioden 1931-2023. Hvert digt kombinerer replikker fra to forskellige film."

Lars Movin


”Disse digte er gode at bide skeer med, på én gang kantede og elegante, fulde af kerne og hjerne.”

Klaus Rifbjerg


"Fyrsten Zibebe er frygtens fyrste, og ham skal man ikke spille terninger med. Han er tegnet på de sidste tider. En Zarathustra, en antikrist foran et alter af tomhed. Fyrsten Zibebes bekendelse er en skærveknuser, der tilintetgør mere end den skaber. For at kunne skabe." 

Liselotte Wiemer, Berlingske Tidende


"Kodal opererer med små forskydninger i sproget, der får betydningen til lynhurtigt at ændre retning og tempoet til at svinge - frem til næste musikalske overrumpling. Ofte forholder han sig tillidsfuldt til det gådefulde (enkelte sprængte digte ligner næsten modeller af solsystemet få sekunder efter at det er blevet dannet!), han leger kispus med læserens forventninger. Det er godt. Han behersker adskillige giftigheder og lavmælt sarkasme. Humor, ikke mindst. Kodals humor giver ham et overblik der ikke kan andet end føre videre. Måske ind i større splinter af det episke." 

Peter Nielsen, Fyens Stiftstidende


"Den formelle tiltale åbner for en effekt, hvor ironi og patos krydser hinanden. Det krydses med strejf af velgørende letlevende dekadence og gør Fyrsten Zibebes bekendelse til et interessant bekendtskab med sin humor og surrealisme ovenpå mere dystre iagttagelser." 

Mads Rosendahl Thomsen, Standart


”Denne digtning handler helt basalt om at tænke med billeder – syrede, abstrakte, anderledes billeder." 

Bente Scavenius


”Digtsamlingens nedbrydningsvilje er bemærkelsesværdig, og med lidt god eller måske dårlig vilje kan bogen opfattes som en aktion mod de alt for mange ulideligt lette meninger, der trives, når poesiens omgang med sprog og eksistens bliver trivialiseret og klichéagtig.”

Jørgen Johansen, Berlingske


"Seks suiter undgår alle de lette poetiske greb. Kodal kan ikke leve med det religiøse sprog, kan ikke digte uden." 

Tue Andersen Nexø, Information


"Som i en film af Bunuel lader Janus Kodal virkelighedsniveauerne skride, og subjektet optræde som en styrtende, der uden at møde modstand gennembryder sin verdens gulv."

Erik Skyum-Nielsen, Information

"Et klart struktureret, klassicistisk forløb og et stumt hakkende, romantisk-orfisk momentum. At mestre ingenting er at mestre alting. En mytisk realisme. Et mesterligt digt." 

Jørn Erslev Andersen, Standart


"Den frække morale, det er jo den, jeg kan lide, og den tør jeg også godt binde denne bog ind i. Vi er alle fyrster. Dette store tragiske brist. Derfor er jeg også faldet pladask for Zibebes bekendelse."

F.P. Jac, Ekstra Bladet


"Ingentings mestre er fuldstændig overbevisende musikalsk, eksistentielt, intellektuelt. Den unge lyriks første hovedværk."

Jan Thielke, Weekendavisen


"Nærværende forsøg på at tage lyriske livtag med den store sluttede form og forankre eksistensen i sprogets filter af fremtrædelse, vidner om beslutsomhed og i selve udsigelsen om et insisterende mod til at bruge det sprog, som findes og de billeder, som generationer har lagt ind i det."

Henrik Wivel, Berlingske Tidende


"En øretæveindbydende selvbevidst og dybt pjanket insisteren på at tale det hele fra hinanden og på plads igen, at blive til som digter af verden." 

Lars Bukdahl, Weekendavisen


"Fyrsten Zibebe er frygtens fyrste, og ham skal man ikke spille terninger med. Han er tegnet på de sidste tider. En Zarathustra, en antikrist foran et alter af tomhed. Fyrsten Zibebes bekendelse er en skærveknuser, der tilintetgør mere end den skaber. For at kunne skabe." 

Liselotte Wiemer, Berlingske Tidende


"Denne demonstration af, hvor nuanceret Kodals skitser fremhæver psykologiske problemstillinger af skyld, sorg, ømhed, melankoli og flugtagtig fejhed, er vi inde på det andet træk, der gør skitserne så gode, som de er, nemlig at de er stramt redigerede og beskårne i deres stof. Personerne i erindringsmontagen er meget få, idet det kun drejer sig om Frank, Iben, Mona, tvillingerne og forældrene, men vi får en række facetterede og gribende portrætter. Der er i denne forbindelse i en indlagt en række afsnit, hvor den voksne forfatter reflekterer over fotokunsten, som han har dyrket hele sit liv, og referencen mellem disse foto-poetologiske betragtninger og Kodals litterære praksis er også åbenlys. Med denne bog er Janus Kodal kort og godt på banen som en seriøs og højkvalificeret aktør i dansk litteratur. 

Peter Stein Larsen, Kristeligt Dagbladjkodal@hotmail.com

Copyright © 2024